Privacy

Sinds de invoering van de nieuwe Europese privacy regelgeving moeten ook wij de nodige verklaringen en regels installeren. De privacy van onze bezoekers en uiteraard ook onze leden is heel belangrijk. Daarom hebben wij onderstaande privacy policy ingevoerd die u als bezoeker en als lid van onze club toelaten te beslissen welke gegevens worden verwerkt en bijgehouden.

Promo4Clubs respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan Promo4Clubs verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één databank. Die databank behoren uitsluitend toe aan Promo4Clubs. De gebruiker heeft zelf de mogelijkheid zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wil die gegevens laten verwijderen, neem het best contact op met info@promo4clubs.be.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Promo4Clubs dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.